VÝNOSY

Využite príležitosť stať sa našimi obchodnými partnermi. Chceme s Vami dlhodobo a úspešne spolupracovať. Preto Vám ponúkame možnosť investovať s nami a spolupodielať sa na projektoch, s týmto zaujímavým zhodnotením pre Vás:

Snímka obrazovky 2019-07-27 o 4.35.58.pn

PODMIENKY

Zmluva sa uzatvára s našou akciovou spoločnosťou. V prípade minimálne 3-ročnej spolupráce je možnosť následne sa spolupodielať aj na zisku z projektu. Vaše finančné prostriedky budú použité výhradne na realizáciu pripraveného projektu. Poskytnuté informácie majú dôverný charakter a nie sú verejnou ponukou.

DOTERAJŠIE PROJEKTY